Dịch vụ phòng - Giặt ủi

Với những khách lưu trú trong thời gian dài thì dịch vụ giặt áo quần áo là vô cùng cần thiết, mỗi loại trang phục sẽ có một đơn giá tính phí khác nhau. Đây là dịch vụ được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu vệ sinh cá nhân và mặc của khách hàng.